logo

Over.net je omrežje informacijskih storitev in informacij. Je eden najbolj obsežnih in prvo omrežje, ki ne ponuja infrastrukture, ampak izključno informacije in vse storitve povezane s pridobivanjem informacij.

Omrežje sestavljajo naslednji portali: